Sztuczna Inteligencja – co to jest?

 

Mówiąc w skrócie, Sztuczna Inteligencja polega na tworzeniu procesów, które naśladują ludzką inteligencję w celu wykonania jakichś czynności. Głównym zamysłem Sztucznej Inteligencji (inaczej SI bądź AI) jest nauka na błędach. Ma ona zdolność do poprawy swoich działań na podstawie poprzednich doświadczeń.

Przykładowe zastosowania SI w dzisiejszych czasach to:

 • Statystyka m.in. śledzenie nawyków użytkowników i dopasowywanie do nich usług i produktów.
 • Chatboty – są wykorzystywane przez firmy w obsłudze klienta. Szybciej mogą dopasować rozwiązanie do potrzeb danej osoby.
 • Analiza dużych zbiorów danych i wyciąganie krytycznych wniosków mających wpływ na dalsze planowanie działań.

Cele AI są praktycznie nieograniczone. Sztuczna inteligencja jest w stanie wykonać milion razy więcej procesów niż ludzki mózg. Dlatego chcemy wykorzystać ją jako potężne wsparcie w każdej możliwej dziedzinie. Ta technologia ma istotnie zwiększyć nasze możliwości i wyniki. To jest powód, dla którego jest od lat stawiana na piedestale wśród spółek technologicznych i rządów.

 

Ekonomiczne rokowania na wzrosty gospodarcze spowodowane rozwojem sektora SI :
 • przewidywania dotyczą wzrostu potencjalnej rocznej wartości biznesowej do 5,8 bln USD w 19 branżach
 • estymuje się, że na wydatki na sztuczną inteligencję wyniosą 57,6 mld USD co jest pięciokrotnym wynikiem z 2017 roku

Sztuczna inteligencja-ai-si

Zastosowanie sztucznej inteligencji

 

Człowieka już zastępuje się SI w wszelkiego rodzaju aplikacji, które wykonują złożone zadania, takie jak gra w szachy czy komunikacja online z klientami . Sztuczna Inteligencja nie rzadko jest błędnie uznawana za synonim Uczenia Głębokiego (deep-learning) bądź samouczenia maszynowego (machine-learning). Jednak należy pamiętać, że są to po prostu dyscypliny podrzędne, a AI to bardziej obszerny temat.

Firmy, które chcą górować wśród twórców sztucznej inteligencji, inwestują duże środki w analityków danych. Tacy analitycy prowadzą badania nad ważnymi zbiorami danych, aby wyodrębnić wartościowe informacje z danych. Są to osoby, które muszą łączyć ze sobą dane z wielu dziedzin, dlatego też często posiadają one szerokie kwalifikacje z wielu branż. Problemem jest zbyt duży popyt na wspomniane osoby, w związku z czym nie zawsze można pozyskać wykwalifikowanych pracowników.

Sztuczna Inteligencja w biznesie

 

SI jest furtką do zupełnie nowego poziomu gospodarczego. Nadchodzi standard, który już teraz przekracza możliwości największych spółek. Wszelkie zadania i procesy w przedsiębiorstwie, nad którymi pracowali ludzie, mogą zostać w końcu zastąpione przez AI. Prowadzi to do znacznej poprawy produktywności oraz wydajności firmy. Kluczową rolę, grają też dane, które teraz są zbyt skomplikowane dla ludzi, a które mogą łatwo interpretowane przez Sztuczną Inteligencję.

Wspomniane możliwości motywują firmy do inwestycji ogromnych nakładów finansowych w rozwój tejże technologii. Statystki i badania rynku, jasno pokazują, że duża większość firm, uznaje dziedzinę analityki czy analizy biznesowej za najbardziej wyróżniające się technologie w swoich biznesach. Są one traktowane jako kluczowe elementy strategii tych firm i właśnie to przyciąga tak liczne inwestycje.

Ta technologia może przynieść korzyści prawie każdej branży czy dziedzinie, przykładowo

 • Zachowania klientów i analiza ich preferencji może jasno wskazać kiedy najlepiej wdrożyć reklamy, obniżki czy podwyżki cen
 • Określanie tzw Wartości Życiowej Klientów, czyli jego potencjalnych wydatków w danej firmie
 • Szerokie zastosowanie w analizie zdjęć i filmów, w celu identyfikacji ludzi, chorób, obiektów itp

 

Harvard Business Review wskazuje na takie zastosowania jak:

 • Ocena przestrzegania wewnętrznych zasad między działami firmy
 • Wykrywanie i zapobieganie włamaniom
 • Obsługa techniczna klientów
 • Praca i wsparcie w produkcji

 

Sztuczna inteligencja-ai-si

Sztuczna inteligencja – potencjał, korzyści i wyzwania

 

Dlaczego właśnie teraz SI jest tak rozwijane?

 • Przewaga konkurencyjna. Firmy coraz częściej dostrzegają przewagę konkurencyjną wynikającą z zastosowania sztucznej inteligencji do celów biznesowych. Sztuczna Inteligencja jest w stanie określić kroki, które mogą prowadzić do optymalizacji kosztów, minimalizacji ryzyka bądź przyspieszenia procesów związanych z rozwojem firmy.
 • Ogólny dostęp do obszernych narzędzi.  Praca nad SI to praca nad algorytmem. Jeśli chcesz osiągnąć algorytm, który dobrze będzie naśladował zachowanie człowieka, musisz oprzeć się na analizach wielu danych. Współcześnie pojawia się coraz więcej narzędzi, które zapewniają firmom dostęp do ogromnych zasobów danych i analiz co znacznie przyspiesza badania.
 • Postęp technologiczny w mocy obliczeniowej. Jeszcze nie tak dawno, dostęp do chmury i sam koszt jej obsługi były nie zbyt zachęcające. Jednak teraz moc obliczeniowa w chmurze stała się opłacalna dla firm co umożliwia im realizację projektów prowadzonych z zakresu Sztucznej Inteligencji.

 

Jak widać korzyści są nieograniczone… Ograniczony jest tylko dostęp do nich. Mimo tego, że niektóre aspekty tej technologii są już dostępne, nie każdy może z niej skorzystać. Jak dotąd, stosunkowo mało firm wdrożyło sztuczną inteligencję na dużą skalę, a powodów jest kilka.

Koszta obliczeniowe, które pożerają prace nad AI są przytłaczające. Dlatego też, każdy te procesy obliczeniowe przechowuje w chmurach. Problemem jest tu raczej wiedza, która jest niezbędna do obsługi tych wszystkich procesów w chmurze. Konieczna jest tutaj specjalistyczna wiedza, na którą jest bardzo duży popyt.

 

Patrząc na osiągnięcia światowych firm w ostatnich czasach, można zauważyć, że część z nich zawdzięcza sukces AI:

 • Dziennikarze  Associated Press otrzymali duże wsparcie, dzięki oprogramowaniu SI do automatycznego pisania krótkich informacji o wynikach finansowych firm.  To oprogramowanie pozwoliło im na zwiększenie ilości publikowanej treści ponad 12-krotnie,
 • Uczelnia Icahn School of Medicine w Mount Sinai korzysta z AI do diagnozy chorób u pacjentów wysokiego ryzyka. Dzięki analizie historii chorób, może przewidziało już 80 chorób na rok przed pojawieniem się objaw!

 

Sztuczna inteligencja-ai-si

Sztuczna Inteligencja – zagrożenia

 

Wraz z nową technologią przychodzą nowe wątpliwości. Poruszając temat SI nie można pomijać głos opinii publicznej. Jak już powszechnie wiadomo, ludzie wygłaszają swoje objawy dotyczącej Sztucznej Inteligencji. Jedna z obaw, która już się potwierdza jest fałszowania treści w internecie. DeepFake to już dobrze znany proces, który polega na obróbce filmu lub obrazu z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji. Wynikiem są głośne wśród ludzi, sfałszowane wypowiedzi polityków czy znanych aktorów. Co ciekawe Sztuczna Inteligencja może też kopiować dowolny głos. Program AI potrzebuje tylko kilka przykładowych zdań, wypowiedzianych przez dowolną osobą i na podstawie zebranych danych, może tym głosem powiedzieć cokolwiek będzie trzeba.

 

Jak wykorzystać sztuczną inteligencję

Są już obecni na rynku dostawcy gotowych rozwiązań czy narzędzi opartych na Sztucznej Inteligencji. Te firmy udostępniają opracowane systemy, które pozwalają zautomatyzować niektóre procesy lub przyspieszyć aktualne prace związane z AI w firmie.

Przykładem mogą być gotowe autonomiczne bazy danych, które same się naprawiają dzięki zastosowaniu technologi uczenia maszynowego. Mamy też gotowe algorytmy pozwalające na analizę tekstu i rozpoznawanie obrazu. W tych wypadkach SI może przyspieszyć czas między konceptem a wprowadzeniem produktu na rynek. Pozwoli obniżyć koszty, zwiększyć wydajność i poprawić relacje z klientami.

Jeśli chcesz wprowadzić zastosowanie AI w swoim biznesie możesz zacząć od:

 • Analiza biznesowa.  Analityczne narzędzia mogą na podstawie informacji o Twojej firmie przeprowadzić wartościową analizę biznesową, która może się potem okazać ważnym elementem strategii rozwoju.
 • Nadzorowanie danych. Twój sektor IT może oszczędzić wiele czasu i zasobów na obserwacji danych. Wszystkie dane dotyczące Twoich aplikacji, sieci ,baz danych, użytkowników czy systemów możesz przenieść do jednej chmury, która automatycznie monitoruje te dane i wykrywa wszelkie anomalie.
 • Wdrożenia Chatbotów do komunikacji z klientami. Chatboty mogą wprowadzić większą wartość do interakcji z klientami. Po pewnym czasie, na podstawie poprzednich rozmów, same dostosują się do potrzeb klientów i będą mogły z powodzeniem dostarczać mu potrzebnych informacji.

 

Rekomenduje się aby pierwsze kroki zacząć od:

 • implementacji w działach zewnętrznych takich jak księgowość czy IT
 • zastosowania tej technologii do funkcji, mających największy wpływ na koszty i zyski
 • wykorzystania sztucznej inteligencji do zwiększenia produktywności personelu a nie do zastąpienia go

Największą przeszkodą jak się okazuje są sami ludzie. Na ten moment większość firm nie korzysta z potencjału SI, gdyż samo wdrożenie jest bardzo wymagające. Ludzie popełniają błędy, a jeśli te błędy pojawią się w oprogramowaniu Sztucznej Inteligencji to nie uzyskamy pożądanych wyników.

Ciężkie może być pozyskanie odpowiedniej ilości danych, na których mogła by się uczyć Sztuczna Inteligencja. Problemem może być też kwestia współpracy. Analitycy muszą nieustannie współpracować z programistami, którzy starają się dostosować dotychczasową strukturę informatyczną firmy do nowych standardów.

Problemem jest też samo spojrzenie na tak daleko idącą technologię. Część osób decyzyjnych nie dostrzega większych korzyści z AI, co wynika nierzadko z braku zrozumienia tematu. To z kolei przekłada się na mniejszą ilość inwestycji w rozbudowę obszaru SI.

Sztuczna inteligencja-ai-si

Pełne wykorzystanie wspomnianej technologii wymaga silnej współpracy i komunikacji między działami firmy:

 • Analitycy danych wraz z analitykami biznesowymi określają cele
 • Bazą danych zarządzają inżynierowie danych
 • Dane są przygotowywane i modelowane przez analityków i dostosowane określonych wcześniej celów
 • Zespół IT tworzy odpowiednie środowisko do zbierania przyszłych danych , lokalnie bądź w chmurze
 • Programiści tworzą produkty oparte na określonych danych oraz dostosowują aplikacje do nowych standardów

SI sposobem na zwiększenie konkurencyjności

 

Jak już wiemy SI pozwala przedsiębiorstwom tworzyć ofertę bardziej atrakcyjną w oczach klientów. Dostosowaną do ich potrzeb. Po za tym pozwala na przewidywanie wyników o osiąganie lepszych rezultatów w krótszym czasie. Właśnie to popycha rozwój firmy do przodu i zapewnia jej przewagę nad konkurencją.

Możemy stwierdzić, że duża większość firm nie inwestuje w to nowe rozwiązanie. Brakuje im wiedzy, ludzi i doświadczenia. Jednak możemy też stwierdzić, że każda firma, która nie zacznie rozwijać się w tej dziedzinie, zostanie w końcu w tyle. To tylko kwestia czasu.

Jeśli jesteś osobą, która prowadzi biznes, a która będzie chciała rozwinąć go przy pomocy SI, udaj się do specjalistów. Jeśli znajdziesz osobę, która ma doświadczenie w tym temacie oraz wie od czego zacząć, masz już połowę sukcesu za sobą.

Powodzenia!

 

Nowe technologie Sztuczna Inteligencja – co to jest i jak ją wykorzystać?