Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa politykę prywatności serwisu internetowego WBT-IT Sp. z o.o. (dalej: Serwis), dostępnego pod adresem https://wbt-it.pl

Administratorem Serwisu jest WBT-IT Sp. z o.o. (dalej: Administrator), ul. Janiszowska 8, 02-264 Warszawa, KRS: 0000506015, nr NIP: 5242767972, REGON: 14719279, e-mail: biuro@wbt-it.pl, tel. (22) 350 68 88.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), wskazujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administrator Serwisu.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO i wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu (udzielenie odpowiedzi na wiadomości pozostawione za pomocą formularza kontaktowego, przesyłanie informacji drogą elektroniczną), świadczeniem oferowanych usług, w celach analitycznych i statystycznych (Google Analytics) oraz, o ile Pani/Pan wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych (Newsletter).

3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie świadczenia usługi oraz przez trzy miesiące od dnia jej zakończenia w celach statystycznych i analitycznych Administratora, a następnie przez okres wyznaczony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w czasie niezbędnym do zabezpieczenia słusznych interesów Administratora, w szczególności w związku z ochroną Administratora przed pojawieniem się ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).

4. W przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.

5. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w Serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

6. Powierzając swoje dane osobowe Administratorowi, w każdym momencie ma Pani/Pan prawo do:

• dostępu do treści swoich danych osobowych,
• sprostowania i aktualizacji danych,
• zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia przetwarzanych przez Administratora danych osobowych,
• żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
• cofnięcia wyrażonej zgody (nie ma wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego przed cofnięciem wyrażonej zgody),
• żądania przeniesienia Pani/Pana danych osobowych,
• złożenia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

7. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@wbt-it.pl .

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością świadczenia usługi (nawiązanie kontaktu, przesyłanie informacji i oferty, udzielenie odpowiedzi na pytanie kierowane do Administratora przy pomocy formularza kontaktowego).

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone firmom współpracującym z Administratorem w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych za pośrednictwem Serwisu usług.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przedmiotem profilowania.

 

Ciasteczka (pliki cookies)

 

1. Serwis korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci Pani/Pana urządzenia (komputera, telefonu itp.), m.in. w celu umożliwienia Pani/Panu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.

2. Pliki cookies nie wpływają na funkcjonowanie Pani/Pana urządzenia. W każdej chwili może je Pani/Pan usunąć korzystając z wbudowanych opcji swojej przeglądarki internetowej.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celach:

• zapamiętywania informacji o sesji przeglądania,
• statystycznych,
• marketingowych,
• umożliwienia korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.

4. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, może Pani/Pan skorzystać z pliku pomocy przeglądarki, z której Pani/Pan korzysta.

Polityka prywatności