Przetwarzanie w chmurze internetowej to świadczenie usług obliczeniowych na żądanie – od aplikacji po pamięć i moc obliczeniową. Zwykle przez Internet i na zasadzie płatności za użytkowanie. Wyścig w chmurze w 2020 r. będzie miał jest coraz bardziej widoczny. Oto, jak przedstawiają się trendy, liderzy chmury, rynek hybrydowy i gracze SaaS.

 

Chmura obliczeniowa i przetwarzanie danych

 

Zamiast posiadać własną infrastrukturę komputerową lub centra danych, firmy mogą wynająć dostęp do dowolnej aplikacji – od aplikacji po pamięć masową – od dostawcy usług w chmurze obliczeniowej.

Jedną z korzyści płynących z usług przetwarzania w chmurze internetowej jest to, że firmy mogą uniknąć kosztów wstępnych i złożoności posiadania i utrzymania własnej infrastruktury IT, a zamiast tego po prostu płacić za to, z czego korzystają i kiedy z niej korzystają.

Z kolei dostawcy usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej mogą korzystać ze znacznych korzyści, dostarczając te same usługi szerokiemu gronu klientów.

 

cloud computing

Jakie usługi przetwarzania w chmurze są dostępne?

 

Polityka bezpieczeństwa poczty e-mail

Polityka bezpieczeństwa poczty e-mail jest konfigurowalna i gotowa do użycia. Ta polityka e-mail obejmuje szeroki zakres tematów, w tym autoryzowane użytkowanie, prawa do prywatności i monitorowanie wiadomości oraz wiele więcej.

Usługi przetwarzania w chmurze obejmują teraz szeroką gamę opcji, od podstaw pamięci, sieci i mocy obliczeniowej, po przetwarzanie języka naturalnego i sztuczną inteligencję, a także standardowe aplikacje biurowe. Prawie każda usługa, która nie wymaga fizycznego zbliżenia się do używanego sprzętu komputerowego, może być teraz dostarczana za pośrednictwem chmury.

 

Jakie są przykłady przetwarzania w chmurze?

Przetwarzanie w chmurze stanowi podstawę wielu usług. Obejmuje to usługi konsumenckie, takie jak Gmail lub tworzenie kopii zapasowych zdjęć w chmurze na smartfonie, ale też usługi, które pozwalają dużym firmom na hostowanie wszystkich danych i uruchamianie wszystkich aplikacji w chmurze. Netflix polega na usługach przetwarzania w chmurze w celu uruchomiania swoich usług przesyłania strumieniowego wideo i innych systemów biznesowych.

Przetwarzanie w chmurze staje się domyślną opcją dla wielu aplikacji: dostawcy oprogramowania coraz częściej oferują swoje aplikacje jako usługi przez Internet, a nie samodzielne produkty, próbując przejść na model subskrypcji. Przetwarzanie w chmurze może jednak mieć pewną wadę, ponieważ może również powodować nowe koszty i nowe ryzyko dla firm korzystających z niego.

 

Dlaczego nazywa się to chmurą obliczeniową?

Podstawową koncepcją przetwarzania w chmurze jest to, że lokalizacja usługi i wiele szczegółów, takich jak sprzęt lub system operacyjny, na którym jest ona uruchomiona, są w dużej mierze nieistotne dla użytkownika. Mając to na uwadze, metafora chmury została zapożyczona ze starych schematów sieci telekomunikacyjnych, w których publiczna sieć telefoniczna (a później Internet) była często reprezentowana jako chmura w celu oznaczenia, że ​​to po prostu nie ma znaczenia – to było tylko chmura rzeczy. Jest to oczywiście nadmierne uproszczenie; dla wielu klientów kluczową kwestią pozostaje lokalizacja ich usług i danych.

 

Jaka jest historia przetwarzania w chmurze obliczeniowej?

 

Przetwarzanie w chmurze jako pojęcie istnieje od początku 2000 roku, ale koncepcja przetwarzania jako usługi istnieje już od znacznie, znacznie dłużej – już w latach 60. XX wieku. Koncepcja wynajmu dostępu do mocy obliczeniowej pojawiła się  wśród dostawców usług aplikacyjnych, komputerów użyteczności publicznej i komputerów gridowych na przełomie lat 90. i 2000. Następnie pojawiło się przetwarzanie w chmurze, które naprawdę zapanowało nad pojawieniem się oprogramowania jako usługi i dostawców usług przetwarzania w chmurze w hiperskali, takich jak Amazon Web Services.

 

amazon web services

 

Jak ważna jest chmura obliczeniowa?

 

Jak wynika z badań IDC, budowanie infrastruktury do obsługi przetwarzania w chmurze stanowi obecnie ponad jedną trzecią wszystkich wydatków na IT na całym świecie. Tymczasem wydatki na tradycyjne, wewnętrzne technologie informatyczne wciąż spadają, ponieważ obciążenia obliczeniowe przenoszą się do chmury, bez względu na to, czy są to usługi chmury publicznej oferowane przez dostawców, czy chmury prywatne budowane przez same przedsiębiorstwa.

Badania przewidują, że w tym roku około jedna trzecia wydatków na IT dla przedsiębiorstw będzie przeznaczona na hosting i usługi chmurowe

„co wskazuje na rosnące uzależnienie od zewnętrznych źródeł infrastruktury, aplikacji, zarządzania i bezpieczeństwa”. Analityk Gartner przewiduje, że połowa globalnych przedsiębiorstw nie korzystających z chmury teraz, dołączy do niej do 2021 r.

Według Gartnera globalne wydatki na usługi w chmurze osiągną w tym roku 260 mld USD. Wartość tych wydatków rośnie w szybszym tempie, niż przewidywali to analitycy. Ale nie jest do końca jasne, ile tego popytu pochodzi od firm, które faktycznie chcą przenieść się do chmury,a  ile wytwarzają dostawcy, którzy teraz oferują tylko wersje swoich produktów w chmurze (często dlatego, że chcą odejść od sprzedaż jednorazowych licencji na sprzedaż potencjalnie bardziej lukratywnych i przewidywalnych subskrypcji w chmurze).

 

Co to jest infrastruktura?

 

Przetwarzanie w chmurze można podzielić na trzy modele przetwarzania. Infrastruktura jako usługa (IaaS) odnosi się do podstawowych elementów obliczeniowych, które można wypożyczyć: fizycznych lub wirtualnych serwerów, pamięci i sieci. Jest to atrakcyjne dla firm, które chcą budować aplikacje od samego początku i chcą kontrolować prawie wszystkie elementy same w sobie, ale wymaga to od firm umiejętności technicznych, aby móc koordynować usługi na tym poziomie. Badania przeprowadzone przez Oracle wykazały, że dwie trzecie użytkowników IaaS stwierdziło, że korzystanie z infrastruktury online ułatwia wprowadzanie innowacji, skraca czas wdrażania nowych aplikacji i usług oraz znacznie obniża bieżące koszty utrzymania. Jednak połowa stwierdziła, że ​​IaaS nie jest wystarczająco bezpieczny dla większości krytycznych danych.

 

Chmura obliczeniowa i jej korzyści

 

Dokładne korzyści będą się różnić w zależności od rodzaju używanej usługi w chmurze, ale zasadniczo korzystanie z usług w chmurze oznacza, że ​​firmy nie muszą kupować ani utrzymywać własnej infrastruktury obliczeniowej.

Nie trzeba już kupować serwerów, aktualizować aplikacji lub systemów operacyjnych ani wycofywać z eksploatacji i pozbywać się sprzętu lub oprogramowania, gdy jest ono nieaktualne, ponieważ wszystko to załatwia dostawca. W przypadku aplikacji towarowych, takich jak poczta e-mail, sensowne może być przejście do dostawcy usług w chmurze, zamiast polegać na wewnętrznych umiejętnościach. Firma specjalizująca się w prowadzeniu i zabezpieczaniu tych usług prawdopodobnie będzie posiadała lepsze umiejętności i bardziej doświadczony personel niż mała firma, więc usługi w chmurze mogą być w stanie zapewnić bezpieczniejszą i wydajniejszą usługę użytkownikom końcowym.

Korzystanie z usług w chmurze oznacza, że ​​firmy mogą szybciej realizować projekty i testować koncepcje bez długich zamówień i dużych kosztów wstępnych, ponieważ firmy płacą tylko za zużywane zasoby. Ta koncepcja elastyczności biznesowej jest często wymieniana przez zwolenników chmury jako kluczowa korzyść. Możliwość uruchamiania nowych usług bez czasu i wysiłku związanego z tradycyjnymi zamówieniami informatycznymi powinna oznaczać, że łatwiej jest szybciej uruchamiać nowe aplikacje. A jeśli nowa aplikacja okaże się bardzo popularna, elastyczna natura chmury oznacza, że ​​łatwiej jest ją szybko skalować.

W przypadku firmy z aplikacją, która ma duże wykorzystanie, na przykład kiedy jest używana tylko o określonej porze tygodnia lub roku, może być sensowne finansowo, aby była ona hostowana w chmurze, a nie mieć dedykowany sprzęt i oprogramowanie przez większość czasu stojący bezczynnie. Przejście do aplikacji hostowanej w chmurze dla usług takich jak poczta e-mail lub CRM może usunąć obciążenie dla wewnętrznego personelu IT. Przejście na model usług przenosi także wydatki z nakładów inwestycyjnych na wydatki operacyjne, co może być przydatne w niektórych firmach.

 

Zalety i wady przetwarzania w chmurze

 

Przetwarzanie w chmurze niekoniecznie jest tańsze niż inne formy przetwarzania, podobnie jak wynajem nie zawsze jest tańszy niż zakup w dłuższej perspektywie. Jeśli aplikacja ma regularne i przewidywalne wymagania dotyczące usług komputerowych, bardziej opłacalne może być świadczenie tej usługi we własnym zakresie.

Niektóre firmy niechętnie przechowują poufne dane w serwisie, z którego korzystają także rywale. Przejście na aplikację SaaS może również oznaczać, że używasz tych samych aplikacji co rywal, co może utrudniać uzyskanie przewagi konkurencyjnej, jeśli ta aplikacja jest podstawą działalności.

Rozpoczęcie korzystania z nowej aplikacji w chmurze może być łatwe, jednak migracja istniejących danych lub aplikacji do chmury może być znacznie bardziej skomplikowana i kosztowna. I wydaje się, że brakuje umiejętności w chmurze w przypadku personelu posiadającego DevOps oraz wiedzy na temat monitorowania i zarządzania wieloma chmurami w szczególnie niewielkiej ilości.

W jednym z ostatnich raportów znaczna część doświadczonych użytkowników chmury internetowej powiedziała, że ​​uważają iż koszty migracji z góry ostatecznie przeważają nad długoterminowymi oszczędnościami stworzonymi przez IaaS. Oczywiście możesz uzyskać dostęp do swoich aplikacji tylko wtedy, gdy masz połączenie z Internetem.

 

iaas

 

Jak chmura obliczeniowa wpływa na budżety IT?

 

Przetwarzanie w chmurze ma tendencję do przenoszenia wydatków z nakładów inwestycyjnych (CapEx) na wydatki operacyjne (OpEx), ponieważ firmy kupują przetwarzanie danych jako usługę, a nie w formie fizycznych serwerów. Może to pozwolić firmom uniknąć dużych wzrostów wydatków na IT, co tradycyjnie byłoby widoczne w przypadku nowych projektów. Wykorzystanie chmury do uzyskania miejsca w budżecie może być łatwiejsze niż udanie się do dyrektora finansowego i poszukiwanie większej ilości pieniędzy.

„Dyrektorzy IT coraz częściej zwracają się ku infrastrukturze i usługom w chmurze, aby zwiększyć elastyczność i zmniejszyć presję na budżety kapitałowe”, zauważa sondaż ZDNet dotyczący prognoz budżetu IT.

Oczywiście nie oznacza to, że przetwarzanie w chmurze jest zawsze tańsze niż utrzymywanie aplikacji w domu; w przypadku aplikacji o przewidywalnym i stabilnym zapotrzebowaniu na moc obliczeniową może być tańsze (przynajmniej z punktu widzenia mocy obliczeniowej) utrzymanie na miejscu.

 

Jak zbudować uzasadnienie biznesowe dla przetwarzania w chmurze?

 

Aby zbudować uzasadnienie biznesowe dotyczące przenoszenia systemów do chmury internetowej, najpierw musisz zrozumieć, ile faktycznie kosztuje Twoja istniejąca infrastruktura. Jest wiele czynników: oczywiste rzeczy, takie jak koszt prowadzenia centrów danych oraz dodatki, takie jak łącza dzierżawione. Koszt fizycznego sprzętu – serwerów i szczegółów specyfikacji, takich jak procesory, rdzenie i pamięć RAM, plus koszt pamięci. Musisz także obliczyć koszt aplikacji – bez względu na to, czy planujesz je zrzucić, ponownie hostować w chmurze bez zmian, całkowicie przebudować je dla chmury internetowej lub kupić całkowicie nowy pakiet SaaS, każda opcja będzie miała inny wpływ na koszty. Biznesowe rozwiązanie w chmurze obliczeniowej musi także uwzględniać koszty osobowe (często drugorzędne w stosunku do kosztów infrastruktury) oraz bardziej mgliste koncepcje, takie jak korzyść z możliwości szybszego świadczenia nowych usług. Każda sprawa biznesowa w chmurze powinna również uwzględniać potencjalne wady, w tym ryzyko związane z jednym dostawcą infrastruktury technicznej.

 

Wdrożenie chmury

 

Trudno jest uzyskać dane na temat tego, jak firmy wdrażają usługi w chmurze obliczeniowej, chociaż rynek wyraźnie rośnie. Jeden zestaw badań sugeruje, że około 12% firm uważa się za organizacje „pracujące w chmurze”, a około jedna trzecia wykonuje tylko pewne zadania w chmurze – podczas gdy jedna czwarta firm twierdzi, że nigdy nie przejdzie na taką formę funkcjonowania.

Może się jednak zdarzyć, że dane dotyczące przyjęcia chmury obliczeniowej zależą od tego, z kim rozmawiasz w organizacji. Nie wszystkie wydatki na chmurę będą napędzane centralnie przez CIO: rejestracja usług w chmurze jest stosunkowo łatwa, więc menedżerowie mogą zacząć z nich korzystać i płacić z własnego budżetu, bez konieczności informowania działu IT. Może to pozwolić firmom na szybsze poruszanie się, ale może także stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa, jeśli korzystanie z aplikacji nie będzie zarządzane.

Adaptacja będzie również różnić się w zależności od aplikacji: e-mail w chmurze internetowej – jest znacznie łatwiejszy do przyjęcia niż na przykład nowy system finansowy. Badania przeprowadzone przez Spiceworks sugerują, że firmy planują zainwestować w komunikację w chmurze i narzędzia do współpracy oraz tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii, ale rzadziej inwestują w zarządzanie łańcuchem dostaw.

 

Co z bezpieczeństwem przetwarzania w chmurze?

 

Z pewnością wiele firm nadal obawia się o bezpieczeństwo usług w chmurze internetowej, chociaż przypadki naruszenia bezpieczeństwa zdarzają się rzadko. To, jak bezpieczne jestz przetwarzanie w chmurze, będzie w dużej mierze zależeć od tego, jak bezpieczne są twoje istniejące systemy. Systemy wewnętrzne zarządzane przez zespół z wieloma innymi problemami mogą być bardziej nieszczelne niż systemy monitorowane przez inżynierów dostawcy usług w chmurze zajmujących się ochroną tej infrastruktury.

Pozostają jednak obawy dotyczące bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku firm przenoszących swoje dane między wieloma usługami w chmurze, co doprowadza do wzrostu narzędzi bezpieczeństwa, które monitorują dane przenoszone do i z chmury oraz między platformami w chmurze. Narzędzia te mogą identyfikować nieuczciwe wykorzystanie danych w chmurze, nieautoryzowane pobieranie i złośliwe oprogramowanie. Ma to jednak wpływ finansowy i na wydajność: narzędzia te mogą zmniejszyć zwrot z inwestycji w chmurę o 5-10%, a wpływ na wydajność o 5-15%. Kraj pochodzenia usług w chmurze obliczeniowej niepokoi również niektóre organizacje.

 

Co to jest chmura publiczna?

 

Chmura publiczna to klasyczny model przetwarzania w chmurze, w którym użytkownicy mogą uzyskać dostęp do dużej puli mocy obliczeniowej przez Internet (niezależnie od tego, czy jest to IaaS, PaaS, czy SaaS). Jedną ze znaczących korzyści tutaj jest możliwość szybkiego skalowania usługi. Dostawcy przetwarzania w chmurze dysponują ogromną mocą obliczeniową, którą dzielą między dużą liczbę klientów – architekturę „wielu dzierżawców”. Ich ogromna skala oznacza, że ​​dysponują wystarczającą mocą, z którą mogą z łatwością sobie poradzić, jeśli jakiś konkretny klient potrzebuje więcej zasobów, dlatego często jest wykorzystywany do mniej wrażliwych aplikacji, które wymagają różnej ilości zasobów.

 

Co to jest chmura prywatna?

 

Chmura prywatna umożliwia organizacjom korzystanie z niektórych zalet chmury publicznej – ale bez obaw o zrzeczenie się kontroli nad danymi i usługami, ponieważ jest ona ukryta za zaporą korporacyjną. Firmy mogą kontrolować dokładnie, gdzie przechowywane są ich dane i mogą budować infrastrukturę w taki sposób, jaki chcą – głównie w projektach IaaS lub PaaS – aby dać programistom dostęp do puli mocy obliczeniowej, która skaluje się na żądanie bez narażania bezpieczeństwa . Jednak to dodatkowe bezpieczeństwo wiąże się z pewnymi kosztami, ponieważ niewiele firm będzie miało skalę AWS, Microsoft lub Google, co oznacza, że ​​nie będą w stanie uzyskać takich samych korzyści skali. Mimo to, dla firm wymagających dodatkowego bezpieczeństwa, prywatna chmura może być przydatnym krokiem naprzód, pomagając im zrozumieć usługi w chmurze lub przebudować wewnętrzne aplikacje dla chmury, zanim przejdą one do chmury publicznej.

 

chmura obliczeniowa

Co to jest chmura hybrydowa?

 

Chmura hybrydowa to miejsce, w którym są niektóre dane z chmury publicznej, niektóre projekty z chmury prywatnej. Wielu dostawców i różne poziomy wykorzystania chmury. Według badań przeprowadzonych przez TechRepublic, głównym powodem wyboru chmury hybrydowej jest planowane odzyskiwanie po awarii i chęć uniknięcia kosztów sprzętu podczas rozbudowy istniejącego centrum danych.

 

Koszty migracji do chmury obliczeniowej

 

Dla start-upów, które planują uruchomić wszystkie swoje systemy w chmurze, rozpoczęcie pracy jest dość proste. Jednak większość firm nie ma tak łatwo. Przy istniejących aplikacjach i danych muszą ustalić, które systemy najlepiej pozostawić, gdy są uruchomione, i które zacząć przenosić do infrastruktury chmurowej. Jest to potencjalnie ryzykowny i kosztowny ruch, a migracja do chmury może kosztować firmy więcej, jeśli nie docenią skali takich projektów.

Ankieta przeprowadzona wśród 500 firm, które wcześniej przyjęły chmurę, wykazała, że ​​konieczność przepisania aplikacji w celu zoptymalizowania ich pod kątem chmury była jednym z największych kosztów, szczególnie jeśli aplikacje były złożone lub dostosowane. Jedna trzecia ankietowanych podała wysokie opłaty za przesyłanie danych między systemami jako wyzwanie w przenoszeniu aplikacji o kluczowym znaczeniu.

Raport Forrester wykazał również, że umiejętności wymagane do migracji są zarówno trudne, jak i drogie do znalezienia – i nawet gdy organizacje posiadają dostęp do odpowiednich ludzi, ryzykują ich utratą na rzez dostawców usług przetwarzania w chmurze z głębszymi kieszeniami. Jedna trzecia ankietowanych stwierdziła, że ​​koszty licencji na bazę danych oprogramowania drastycznie wzrosły, gdyby przenieśli aplikacje.

Poza tym większość nadal martwiła się wydajnością krytycznych aplikacji, a jedna trzecia podała to jako powód, dla którego niektóre z nich nie zostały przeniesione.

 

Czy geografia nie ma znaczenia, jeśli chodzi o przetwarzanie w chmurze?

 

Okazuje się, że w rzeczywistości geopolityka wymusza znaczące zmiany dotyczące użytkowników i dostawców usług w chmurze. Po pierwsze, istnieje kwestia opóźnienia: jeśli aplikacja pochodzi z centrum danych po drugiej stronie planety lub po drugiej stronie przeciążonej sieci, może być powolna w porównaniu do połączenia lokalnego. To jest problem z opóźnieniem.

Po drugie, kwestia suwerenności danych. Wiele firm – szczególnie w Europie – musi się martwić, gdzie ich dane są przetwarzane i przechowywane. Europejskie firmy obawiają się, że na przykład, jeśli dane ich klientów są przechowywane w centrach danych w USA lub (będące własnością firm amerykańskich), dostęp do nich mogą uzyskać organy ścigania USA. W rezultacie wielcy dostawcy chmur obliczeniowych opracowali regionalną sieć centrów danych, aby organizacje mogły przechowywać swoje dane we własnym regionie.

W Niemczech Microsoft poszedł o krok dalej, oferując swoje usługi w chmurze Azure z dwóch centrów danych, które zostały skonfigurowane tak, aby znacznie utrudnić władzom USA – i innym – żądanie dostępu do przechowywanych tam danych klientów. Dane klientów w centrach danych są kontrolowane przez niezależną niemiecką firmę, która działa jako „powiernik danych”, a Microsoft nie może uzyskać dostępu do danych w witrynach bez zgody klientów lub powiernika danych. Spodziewaj się, że dostawcy chmur otworzą więcej centrów danych na całym świecie, aby zaspokoić potrzeby klientów w zakresie przechowywania danych w określonych lokalizacjach.

A przepisy dotyczące przetwarzania w chmurze są bardzo zróżnicowane na całym świecie: na przykład AWS niedawno sprzedał część swojej infrastruktury chmurowej w Chinach swojemu lokalnemu partnerowi z powodu surowych chińskich przepisów technicznych. Od tego czasu AWS otworzył drugi region Chin (Ningxia), obsługiwany przez Ningxia Western Cloud Data Technology.

Bezpieczeństwo w chmurze obliczeniowej to kolejna kwestia; brytyjska agencja ds. bezpieczeństwa cybernetycznego ostrzegła, że ​​agencje rządowe muszą wziąć pod uwagę kraj pochodzenia, jeśli chodzi o dodanie usług chmurowych do ich łańcuchów dostaw. Podczas gdy ostrzegał w szczególności o oprogramowaniu antywirusowym, problem jest taki sam w przypadku innych rodzajów usług.

Konsultanci Accenture ostrzegają, że „fragmentacja cyfrowa” jest wynikiem tego, że różne kraje wprowadzają przepisy mające na celu ochronę prywatności i poprawę bezpieczeństwa cybernetycznego. Podczas gdy cele przepisów są godne pochwały, ich efektem jest wzrost kosztów dla przedsiębiorstw. Trzy czwarte spośród 400 ankietowanych dyrektorów IT i CTO spodziewa się wyjść z rynku geograficznego, opóźnić plany wejścia na rynek lub zrezygnować z planów wejścia na rynek w ciągu najbliższych trzech lat ze względu na rosnące bariery globalizacji.

Ponad połowa ankietowanych liderów biznesu uważa, że ​​rosnące bariery w globalizacji zagrożą ich zdolności do: korzystania lub świadczenia usług w chmurze (cytowane przez 54% respondentów, w porównaniu z 14% nie zgadzających się); wykorzystywać lub dostarczać danych i usług analitycznych na rynkach krajowych (54% w porównaniu z 15%); i działają skutecznie w różnych krajowych standardach IT (58% w porównaniu do 18%).

Ponad połowa stwierdziła, że ​​te rosnące bariery zmuszą firmy do ponownego przemyślenia: globalnych architektur IT (cytowanych przez 60%) strategii fizycznej lokalizacji IT (52%); strategia i możliwości w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego (51%); relacje z lokalnymi i globalnymi dostawcami IT (50%); oraz strategia geograficzna dla talentów IT (50%).

 

Region i strefa dostępności przetwarzania w chmurze

 

Usługi przetwarzania w chmurze internetowej są obsługiwane z gigantycznych centrów danych na całym świecie. AWS dzieli to na „regiony” i „strefy dostępności”. Każdy region AWS jest oddzielnym obszarem geograficznym, takim jak EU (Londyn) lub US West (Oregon), który AWS dzieli dalej na strefy nazywane strefami dostępności (AZ). AZ składa się z jednego lub większej liczby centrów danych, które są wystarczająco daleko od siebie, że teoretycznie pojedyncza katastrofa nie przejmie obydwu w tryb offline, ale wystarczająco blisko siebie, aby aplikacje zapewniające ciągłość biznesową osiągały szybkie przełączenia awaryjnego. Każda sieć AZ ma wiele połączeń internetowych i połączeń zasilania z wieloma sieciami: AWS ma ponad 50 sieci AZ.

Google stosuje podobny model, dzieląc swoje zasoby przetwarzania w chmurze obliczeniowej na regiony, które są następnie dzielone na strefy, które obejmują jedno lub więcej centrów danych, z których klienci mogą uruchamiać swoje usługi. Obecnie ma 15 regionów składających się z 44 stref: Google zaleca klientom wdrażanie aplikacji w wielu strefach i regionach w celu ochrony przed niespodziewanymi awariami.

Microsoft Azure dzieli swoje zasoby nieco inaczej. Oferuje regiony, które opisuje jako „zestaw centrów danych rozmieszczonych na obwodzie zdefiniowanym na podstawie opóźnień i połączonych przez dedykowaną regionalną sieć o niskim opóźnieniu”. Oferuje także „obszary geograficzne”, które zazwyczaj zawierają dwa lub więcej regionów, z których mogą korzystać klienci o określonych potrzebach w zakresie rezydencji danych i zgodności „w celu zachowania bliskości danych i aplikacji”. Oferuje także strefy dostępności złożone z jednego lub więcej centrów danych wyposażonych w niezależne zasilanie, chłodzenie i sieć.

 

Przetwarzanie w chmurze i zużycie energii

 

Te centra danych również pochłaniają ogromną moc: na przykład Microsoft niedawno zawarł umowę z GE, aby kupić całość mocy z nowej 37-megawatowej farmy wiatrowej w Irlandii na następne 15 lat w celu zasilania danych w chmurze centra. Irlandia ogłosiła, że ​​obecnie oczekuje, że centra danych będą stanowiły 15% całkowitego zapotrzebowania na energię do 2026 r. W porównaniu z mniej niż dwoma procentami w 2015 r.

 

Jakie są duże firmy działające w chmurze?

 

Jeśli chodzi o IaaS i PaaS, naprawdę jest tylko kilku gigantycznych dostawców chmury obliczeniowej. Na czele stoi Amazon Web Services, a następnie następujący pakiet Microsoft Azure, Google, IBM i Alibaba. Chociaż następujący pakiet może szybko rosnąć, ich łączne przychody są wciąż niższe niż przychody AWS, zgodnie z danymi z Synergy Research Group.

Analitycy 451 Research powiedzieli, że dla wielu firm strategia będzie polegać na korzystaniu z AWS i jednego innego dostawcy usług w chmurze, co określają jako AWS + 1. Ci duzi gracze zdominują dostarczanie usług w chmurze: Gartner przewiduje, że dwie trzecie wydatków na chmurę usług komputerowych, będą obsługiwane przez 10 największych dostawców chmur publicznych do 2021 r.

Warto również zauważyć, że chociaż wszystkie te firmy sprzedają usługi w chmurze, mają różne mocne strony i priorytety. AWS jest szczególnie silny w IaaS i PaaS, ale ma projekty dotyczące przejścia do baz danych. Microsoft natomiast kładzie szczególny nacisk na SaaS dzięki Office 365 i swojemu innemu oprogramowaniu, którego głównym celem jest produktywność użytkowników końcowych, ale stara się również szybko rozwijać swoją ofertę IaaS i Paas za pośrednictwem platformy Azure.

Google Cloud Platform (GCP) (która oferuje również narzędzia zwiększające produktywność biurową) znajduje się gdzieś pomiędzy nimi. Firmy działające w chmurze IBM i Oracle również składają się z połączenia Saas i większej liczby ofert opartych na infrastrukturze.

Istnieje wiele firm, które oferują aplikacje za pośrednictwem chmury przy użyciu modelu SaaS. Salesforce jest prawdopodobnie najbardziej znanym z nich.

 

AWS, Google Cloud Platform i Microsoft Azure – jaka jest różnica?

 

Giganci chmur mają różne mocne strony. Podczas gdy AWS i komercyjne firmy Microsoft w chmurze są mniej więcej tego samego rozmiaru, Microsoft uwzględnia Office 365 w swoich liczbach. IBM, Oracle, Google i Alibaba również mają spore firmy działające w chmurze.

Coraz częściej główni dostawcy usług w chmurze próbują różnicować się w zależności od oferowanych usług, zwłaszcza jeśli nie są w stanie konkurować z AWS i Microsoft pod względem skali. Google na przykład promuje swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie sztucznej inteligencji; Alibaba chce przyciągnąć klientów, którzy są zainteresowani uczeniem się na podstawie swojej detalicznej wiedzy specjalistycznej. W świecie, w którym większość firm korzysta z co najmniej jednego dostawcy chmury, a zwykle wielu innych, IBM chce się pozycjonować jako firma, która może zarządzać wszystkimi tymi chmurami. Tymczasem AWS staje się platformą dla konstruktorów, co jest nowym podejściem do programistów.

 

chmura obliczeniowa

Wojny cenowe w chmurze obliczeniowej

 

Koszt niektórych usług przetwarzania w chmurze – zwłaszcza maszyn wirtualnych – stale spada dzięki ciągłej konkurencji między dużymi graczami. Istnieją pewne dowody na to, że obniżki cen mogą objąć inne usługi, takie jak pamięć masowa i bazy danych, ponieważ dostawcy usług w chmurze chcą pozbyć się dużych obciążeń przenoszonych z centrów danych przedsiębiorstwa do chmury. To może być dobra wiadomość dla klientów, a ceny mogą nadal spadać, ponieważ istnieje znaczna marża nawet w najbardziej podstawowych obszarach usług infrastruktury chmury, takich jak dostarczanie maszyn wirtualnych.

 

Jaka jest przyszłość przetwarzania w chmurze?

 

Przetwarzanie w chmurze jest wciąż na stosunkowo wczesnym etapie wdrażania, pomimo swojej długiej historii. Wiele firm wciąż zastanawia się, które aplikacje przenieść i kiedy. Jednak użycie prawdopodobnie wzrośnie tylko wtedy, gdy organizacje poczują się bardziej komfortowo z myślą, że ich dane znajdują się gdzieś indziej niż serwer w piwnicy. Wciąż stosujemy chmurę stosunkowo wcześnie – niektóre szacunki sugerują, że tylko 10% obciążeń, które można przenieść, zostało faktycznie przeniesionych. Są to te łatwe, w których ekonomiści nie mogą się kłócić.

W pozostałej części portfolio komputerów dla przedsiębiorstw ekonomia przejścia na chmurę może być mniej wyraźna. W rezultacie dostawcy usług w chmurze coraz częściej naciskają na przetwarzanie w chmurze jako czynnik transformacji cyfrowej zamiast skupiać się wyłącznie na kosztach. Przeniesienie do chmury może pomóc firmom przemyśleć przyspieszyć procesy oraz zmiany biznesowe. Niektóre firmy, które muszą zwiększyć impet wokół swoich programów transformacji cyfrowej, mogą uznać ten argument za pociągający; inni mogą odczuwać entuzjazm w związku z zanikaniem chmury w związku z sumą kosztów spowodowanych zmianą.

 

PODSUMOWANIE

 

Chmura obliczeniowa to zdecydowanie dynamiczny wyścig, w którym udział biorą giganci. Sam wyścig oznacza dla nas, że jego uczestnicy chcąc dać z siebie 100% będą w stanie zaoferować nam wiele interesujących i przyszłościowych rozwiązań. Czy należysz do tej części przedsiębiorców, która chce oprzeć swoje działania na chmurze? Jeśli poszukujesz doświadczonej firmy, która podejmie się migracji danych do chmury oraz jej administracji odwiedź naszą stronę ofertową na naszej stronie

 

Cloud computing Chmura obliczeniowa – kluczowe posunięcia gigantów w 2020r.