Jakiś czas temu zachęcaliśmy do pobrania naszego darmowego poradnika o RODO i polityce bezpieczeństwa w firmie. Jeśli nie pobrałeś jeszcze wspomnianego ebooka to cały czas masz taką możliwość.
Dziś przygotowaliśmy kolejną dawkę ważnych informacji w przystępnej formie. Tym razem bardziej ogólnie i przekrojowo.

Wyszczególniliśmy 10 ważnych zmian jakie niesie ze sobą RODO – abyś mógł jeszcze lepiej przygotować swoją firmę do nowych przepisów, które wchodzą w życie już w maju 2018!

 

RODO – 10 ZMIAN, KTÓRE MUSISZ ZNAĆ

 

Wybraliśmy 10 najważniejszych zmian, jakie dla firm niesie RODO i nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Od razu zaznaczamy, że nie jest to kompletna lista. Chętnie przedstawimy kompletną wiedzę, w ramach współpracy, do której zachęcamy pod koniec wpisu.

 

1 – Odpowiedzialność administratora danych
Wszystkie instytucje przetwarzające dane osobowe pochodzące z innych firm i świadczące usługi na ich rzecz ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za złamanie zapisów RODO. Wchodzą w to również kary finansowe. Pojawia się też obowiązek bardziej restrykcyjnego tworzenia umów o przetwarzaniu danych osobowych. Więcej o obowiązkach administratora można dowiedzieć się z naszej infografiki.

 

2 – Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Obowiązkiem firm, które przetwarzają ale i kontrolują przetwarzanie danych, będzie wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych – który powinien dysponować dokładną wiedzą w zakresie odo.

 

3 – Inwentaryzacja danych i dokumentacja
Firmy kontrolujące i przetwarzające dane będą zobowiązane do prowadzenia odpowiednich rejestrów uwzględniających m.in.: powody przetwarzania danych, kategorie danych, adresatów danych, transfery danych, rejestry naruszeń potwierdzone zgody itd.

 

4 – Zwiększony obowiązek informacyjny
Przepisy RODO wskazują jak informacje muszą być uwzględnione i przekazane przy okazji przetwarzania danych.

 

5 – Większe prawa obywateli
Przepisy RODO wprowadzają lub rozszerzają prawa użytkowników do: bycia zapomnianym (jeśli ktoś zażyczy sobie aby jego dane osobowe zostały trwale usunięte), do żądania przeniesienia danych oraz lepszego dostępu do nich i wglądu. Pojawia się też rozszerzone prawo sprzeciwu wobec przetwarzania ich – w tym prawo do całkowitego zakazu wykorzystywania danych do marketingu bezpośredniego.

 

6 – Zgłaszanie naruszeń
W ciągu 72 godzin od wykrycia naruszeń administrator danych ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do odpowiedniego organu nadzoru. Istnieje też konieczność zawiadomienia konkretnej osoby jeśli nastąpiło ryzyko naruszenia jej praw.

 

7 – Ograniczenia w profilowaniu
Wprowadzone zostaną również ograniczenia w zakresie profilowania danych – pojawia się obowiązek otrzymania zgodny na ich profilowanie jeszcze przed samym zebraniem danych. Oczywiście w grę wchodzi również prawo do odmowy zgody na takie profilowanie.

 

8 – Zgody na przetwarzania danych osobowych
Zostają wprowadzone nowe zasady uzyskiwania ważnych i weryfikowalnych zgód na przetwarzanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą.

 

9 – Ocena ochrony danych
RODO wprowadza też konieczność wykonania stosownej i obowiązkowej analizy przed podjęciem działań „wysokiego ryzyka”, takich jak profilowanie danych na dużą skalę czy wykorzystanie danych szczególnych kategorii.

 

10 – Transfer danych do państw trzecich
Można zawierać umowy międzynarodowe przewidujące m.in. przekazywanie danych osobowych do państw trzecich o ile umowy takie nie wpływają na przestrzeganie rozporządzenia i przewidują odpowiedni stopień ochrony podstawowych praw osób, których dane dotyczą.

 

RODO – WDROŻENIA DLA FIRM

 

Warto pamiętać, że niedostosowanie się do nowych przepisów RODO zagrożone jest możliwością nałożenia bardzo wysokich kar finansowych. Aby uniknąć problemu – już dziś konieczne jest wprowadzenie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa w firmie oraz przygotowanie jej do nowych zasad. A to z pewnością stanowi spore wyzwanie.

WBT-IT posiada zespół doświadczonych specjalistów, którzy chętnie pomogą przygotować Twoją firmę do tych zmian. Proponujemy kompleksowe wsparcie i sprawdzone rozwiązania, które z powodzeniem funkcjonują już w firmach takich jak Twoja!

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu – porozmawiajmy o RODO na bezpłatnych konsultacjach!

 

RODO - 10 zmian, które musisz znać

Ochrona danych RODO – 10 zmian, które musisz znać